Keresési javaslatok

Adatvédelmi szabályzat

Üdvözöljük weboldalunkon, és köszönjük, hogy érdeklődik cégünk és termékeink iránt. Az Ön adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ezért a következőkben szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy az Ön látogatásának adatait milyen célokra használjuk fel. Személyes adat minden olyan adat, amely személyesen Önhöz köthető, pl. név, cím, e-mail címek, felhasználói magatartás.

I. A felelős személy neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi jogszabályai, valamint egyéb adatvédelmi rendeletek értelmében a felelős személy:

ProMinent Magyarország Kft.
H-9027 Győr
Íves u. 2.
Magyarország
Tel.: +36 96 511 400
E-mail: prominent@prominent.hu
Website: https://www.prominent.hu

II. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Horváth Tibor műszaki vezető
ProMinent Magyarország Kft.
H-9027 Győr
Íves u. 2.
Magyarország
Tel.: +36 96 511 400
E-mail: horvath.tibor@prominent.com

III. Általános információk az adatfeldolgozásról

1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

Elvileg csak annyiban kezeljük felhasználóink személyes adatait, amennyiben ez a weboldal, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink funkcionális biztosításához szükséges. Egyébként felhasználóink személyes adatainak gyűjtése és felhasználása csak a felhasználó hozzájárulásával történik.

2. Adattörlés és tárolási időszak

Az érintett személy személyes adatait törlik vagy zárolják, amint az adatokra már nincs szükség a tárolás céljára, és az adatok tárolására nincs további kötelezettség. Tárolásra akkor is sor kerülhet, ha ezt az európai vagy nemzeti jogalkotó uniós rendeletekben, törvényekben vagy egyéb olyan rendelkezésekben írja elő, amelyek hatálya alá a felelős személy tartozik. Ha a weboldalt tájékoztatás céljából használja, a tárolási időszakokat az alábbi tájékoztatóban találja. Weboldalunk aktív használata esetén az Ön személyes adatait kezdetben a megkeresésére adott válasz időtartamára vagy az üzleti kapcsolatunk időtartamára tároljuk. Ez magában foglalja a szerződés vagy szerződéskötést megelőző jogviszony kezdeményezését és annak feldolgozását is. Az Ön személyes adatait a bizonyítékok megőrzése céljából tároljuk mindaddig, amíg az Önnel fennálló kapcsolatból eredő jogi igények el nem évülnek. Az elévülési idő lejártával töröljük az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatok megőrzésére jogszabályi kötelezettség áll fenn, például a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 77-78.§, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 179.§ (1) bekezdése alapján. A megőrzési kötelezettség a jogszabályban meghatározott maximális határidőig terjedhet.

IV. A weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása

Minden egyes alkalommal, amikor weboldalunkhoz hozzáférnek, webszerverünk automatikusan rögzíti a következő adatokat:

 • A felhasználó IP-címe
 • Host név (melyik ProMinent oldalt látogatták meg, pl. http://www.prominent.com vagy hasonló)
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • A kérelem típusa és helye
 • A böngésző típusára és a használt verzióra vonatkozó információk

Az adatokat a rendszerünk naplófájljaiban is tároljuk. Ezeket az adatokat nem tároljuk a felhasználó egyéb személyes adataival együtt.

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja. Jogos érdekünk fűződik az adatfeldolgozáshoz, mivel az IP-címnek a rendszer általi ideiglenes tárolása szükséges ahhoz, hogy a weboldal a felhasználó számítógépére eljusson. Ebből a célból a felhasználó IP-címét a munkamenet időtartamára kell tárolni. A naplófájlokban történő tárolásra a weboldal működőképességének biztosítása érdekében kerül sor. Ezenkívül az adatokat a weboldal optimalizálására és informatikai rendszereink biztonságának garantálására használjuk. Az adatok marketing célú kiértékelésére ebben az összefüggésben nem kerül sor.

Az adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség a gyűjtés céljának eléréséhez. A weboldal rendelkezésre bocsátásához szükséges adatgyűjtés esetében ez akkor történik meg, amikor az adott munkamenet véget ér. Az adatok naplófájlokban történő tárolása esetén ez legkésőbb 30 nap elteltével történik meg. Ezenkívül a naplófájlok legfeljebb 12 hónapig biztonsági másolatban kerülnek tárolásra. Ezekhez a biztonsági mentésekhez csak kivételesesetekben férünk hozzá.

V. Sütik és kapcsolódó funkciók/technológiák használata

A fent említett adatokon kívül a weboldalunk használata során sütik is tárolódnak az Ön számítógépén. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngésző vagy az internetes böngésző tárol a felhasználó számítógépes rendszerében. Ezek a sütik egy jellegzetes karaktersorozatot tartalmaznak, amely lehetővé teszi a böngésző egyedi azonosítását a weboldal újbóli meghívásakor. Ezen túlmenően a "cookie-kat" webjelzőknek, valamint a felhasználói tevékenységek nyomon követésére szolgáló más hasonló tárolási technológiáknak is nevezzük. A webjelzők többnyire átlátszó, általában 1 x 1 pixelnél nem nagyobb grafikus/képelemek, amelyek a weboldalba ágyazva, az Ön eszközein a cookie-k észlelésére használhatók.

A sütiket egyrészt arra használjuk, hogy a munkamenethez kapcsolódó információkat tároljunk a weboldalon belül. Ezek a sütik a böngésző munkamenet végén lejárnak (ún. átmeneti sütik), és nem tárolódnak tartósan. Más sütik az adott böngészési munkamenet után is az Ön számítógépén maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatáskor felismerjük a számítógépét (ún. tartós/állandó sütik). A tartós sütik egy meghatározott idő után automatikusan törlődnek, amely a süti típusától függően eltérő lehet.

A sütik a következő kategóriákba/sütitípusokba sorolhatók:

 • Lényeges sütik
  Az alapvető sütik a weboldal egyes funkcióinak szükséges végrehajtásához szükségesek.
 • Teljesítmény sütik
  A teljesítménysütik információkat gyűjtenek a weboldal használatáról. Ezek a sütik nem tárolnak olyan információt, amely lehetővé teszi a felhasználó azonosítását, hanem kizárólag a weboldal teljesítményének mérésére és a felhasználói élmény javítására szolgálnak.
 • Funkcionális sütik
  A funkcionális sütiket a weboldalon kért szolgáltatások és funkciók (pl. videók lejátszása) lehetővé tételére és/vagy a "használhatóság" növelésére használják.
 • Célzott sütik
  A célzott cookie-kat harmadik felek (pl. hirdetési partnerek) használhatják a felhasználói érdeklődési kör profiljának kialakítására, és ennek alapján releváns hirdetések és promóciók megjelenítésére más weboldalakon.
 • Közösségi média sütik
  A közösségi médiaszolgáltatásokból származó közösségi médiasütik lehetővé teszik a tartalmak megosztását a barátokkal és hálózatokkal. Ezek a szolgáltatások nyomon követhetik a böngészőket a weboldalakon és a profilok érdeklődési körén keresztül.

Az internetes böngésző beállításainak módosításával kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már elmentett sütik bármikor törölhetők. Ez automatikusan is megtehető. A cookie-k deaktiválásának eljárását rendszeresen megtudhatja az internetböngésző "Súgó" funkcióján keresztül. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ezek a beállítások potenciálisan befolyásolhatják weboldalunk teljes elérhetőségét és működését.

Annak biztosítása érdekében, hogy a cookie-k használata megfeleljen a jogi követelményeknek, a OneTrust Technology Limited, 82 St John St, London, UK ("OneTrust") által biztosított cookie-eszközt használjuk. Az alábbi linken áttekintheti és kezelheti a cookie-khoz való hozzájárulását, valamint elvégezheti a cookie-specifikus beállításokat és deaktiválásokat:

Adatvédelmi preferenciaközpont

A weboldalunkon használt sütik egy része harmadik féltől származik, amelyek segítenek nekünk elemezni a weboldalunk tartalmának hatását és a látogatók érdeklődését, mérni a weboldalunk teljesítményét és teljesítményét, vagy kommunikálni Önnel. Weboldalunk részeként használunk első féltől származó (csak az Ön által látogatott domainről látható) és harmadik féltől származó (domaineken keresztül látható és harmadik felek által rendszeresen beállított) cookie-kat.

További részletek az adott cookie-szolgáltatókról az Adatvédelmi preferenciaközpontban találhatók, ott a megfelelő cookie-kategóriák alatt.

A cookie-alapú adatfeldolgozás a feltétlenül szükséges cookie-k esetében történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, a weboldalunkon található információs kínálat biztosításához fűződő jogos érdekünk miatt. A többi cookie-típus esetében az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, anélkül, hogy a visszavonásig a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét befolyásolná. Különösen az alábbi linken keresztül tudja visszaállítani a cookie-beállításokat, és így visszavonni az esetlegesen adott hozzájárulását:

Adatvédelmi preferenciaközpont

VI. Matomo Analytics (helyszínen)

Weboldalunkon a Matomo Analytics nyílt forráskódú szoftvereszközt használjuk a felhasználóink böngészési viselkedésének elemzésére. Használjuk a Matomo Tag Managert is. A Matomo Tag Manager a Matomo Analytics szoftver kiterjesztése. A Tag manager a Matomo Analytics integrálására, az események nyomon követésére és a harmadik féltől származó kódok integrálásának vezérlésére szolgál. Amikor Ön felkeresi weboldalunkat, a következő adatokat kezeljük:

 • a felhasználó hívó rendszerének IP-címének 2 bájtja
 • az elért webhely (URL)
 • az a webhely, ahonnan a felhasználó elérte a felkeresett webhelyet (hivatkozás)
 • az elért webhelyről elérhető aloldalak
 • a weboldalon való tartózkodás időtartama
 • a weboldal felkeresésének gyakorisága

A Matomo Analytics helyszíni verzióját használjuk, és a szoftvert saját szervereinken tároljuk Németországban. A fenti adatokat csak ott tárolójuk. A Matomo Analytics szolgáltatást cookie-k nélkül használjuk. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk át. A Matomo szoftver úgy van beállítva, hogy az IP-címeket nem menti el teljesen, hanem az IP-cím utolsó 2 bájtját maszkolja (pl.: 192.168.xxx.xxx). Ilyen módon már nem lehet a rövidített IP-címet a hívó számítógéphez rendelni.

A feldolgozás jogalapja a weboldalunkon való böngészési viselkedés elemzéséhez fűződő jogos érdekünk a GDPR 6. cikke (1) (f) pontjának megfelelően. Az adatok feldolgozása lehetővé teszi a weboldal látogatóinak böngészési viselkedésének elemzését. Ez az információ segít nekünk, hogy weboldalunk még felhasználóbarát legyen. Az IP-cím anonimizálásával a felhasználó személyes adatainak védelméhez fűződő érdekét is figyelembe vesszük.

A Matomo szoftver beállításairól a következő oldalon talál további információt: https://matomo.org/privacy/ .

Google Marketing szolgáltatások

A Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) marketing és remarketing szolgáltatásait (röviden Google Marketing Services) használjuk. Mi vagy a Google csak akkor kezeli az Ön személyes adatait ebben az összefüggésben, ha Ön ehhez hozzájárulását adta.

A Google marketingszolgáltatásai lehetővé teszik számunkra, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg a weboldalunkon és a weboldalunkon annak érdekében, hogy a felhasználóknak csak olyan hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődési körüknek. Ha például egy felhasználónak olyan termékek hirdetései jelennek meg, amelyek iránt más webhelyeken érdeklődést mutatott, ezt "remarketingnek" nevezzük. E célból a weboldalunk és más, a Google marketingszolgáltatásait használó weboldalak elérésekor a Google közvetlenül egy kódot hajt végre, és úgynevezett (re)marketing címkéket (láthatatlan grafikákat vagy kódokat, más néven "web beacon"-öket) épít be a weboldalba, feltéve, hogy Ön ehhez hozzájárult. Segítségükkel egy egyedi cookie kerül tárolásra a felhasználó eszközén (a cookie-k helyett hasonló technológiák is alkalmazhatók).

A cookie-kat különböző domainek állíthatják be, többek között a google.com, https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/ , https://ads.google.com/intl/en/home/ , stb. További információ: https://policies.google.com/technologies/types . Ez a fájl rögzíti, hogy a felhasználó mely weboldalakat látogatta meg, milyen tartalmak iránt érdeklődött és milyen ajánlatokra kattintott, valamint technikai információkat a böngészőre és az operációs rendszerre, a hivatkozó weboldalakra, a látogatás idejére és az online ajánlat használatára vonatkozó egyéb információkat. Az IP-cím nem kerül összevonásra a felhasználó adataival más Google ajánlatokon belül. A Google a fenti információkat más forrásokból származó információkkal is kombinálhatja. Ha a felhasználó ezt követően más weboldalakat látogat meg, akkor az érdeklődési köréhez igazított hirdetések jelenhetnek meg számára.

A felhasználó adatait a Google marketingszolgáltatásainak részeként álnéven dolgozzák fel. Ez azt jelenti, hogy a Google nem tárolja és dolgozza fel például a felhasználó nevét vagy e-mail címét, hanem a vonatkozó adatokat cookie-kkal kapcsolatos módon, álnevesített felhasználói profilokon belül dolgozza fel. Ez azt jelenti, hogy a Google szempontjából a hirdetéseket nem egy konkrétan azonosított személy, hanem a cookie-tulajdonos számára kezeli és jeleníti meg, függetlenül attól, hogy ki ez a cookie-tulajdonos. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google számára, hogy az adatokat ezen álnevesítés nélkül dolgozza fel. A Google marketingszolgáltatásai által a felhasználókról gyűjtött információkat a Google továbbítja a Google-nak, és a Google USA-ban található szerverein tárolja.

A Google marketingcélú adatfelhasználásáról további információkat a következő áttekintő oldalon talál: https://policies.google.com/technologies/ads , a Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy címen érhetők el.

Ha nem kíván érdeklődésalapú hirdetéseket kapni a Google marketingszolgáltatásain keresztül, akkor a Google által meghatározott beállítási lehetőségeket használhatja: https://adssettings.google.com/authenticated .

VII. YouTube

A YouTube videoplatform pluginjait használjuk a videók beágyazásához és közvetlen lejátszásához ezen a weboldalon. A videoplatform üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). A YouTube a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") kapcsolt vállalkozása.

A YouTube-videók az úgynevezett "kiterjesztett adatvédelmi módba" vannak integrálva, amely a szolgáltató szerint csak akkor indítja el a felhasználói adatok tárolását, amikor egy videó lejátszása történik. A YouTube-partnereknek történő adattovábbítást azonban nem feltétlenül zárja ki a kiterjesztett adatvédelmi mód. Amikor Ön beágyazott videókat aktivál weboldalunkon, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel, és elindul az adattovábbítás. Nincs befolyásunk a YouTube és esetleg más YouTube-partnerek felé a bővítmény aktiválásával továbbított adatok körére és tartalmára. A YouTube szerver többek között arról kap tájékoztatást, hogy Ön mely oldalainkat látogatta meg. A YouTube szerint ezeket az információkat többek között a videostatisztikák gyűjtésére, a felhasználóbarátság javítására és a visszaélések megelőzésére használják fel. A YouTube cookie-kat használ a felhasználói viselkedésre vonatkozó információk gyűjtésére, feltéve, hogy Ön hozzájárult e cookie-k használatához. A cookie-k mindaddig a végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli őket. Ha Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön böngészési viselkedését közvetlenül az Ön személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha a lejátszás gomb aktiválása előtt kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube sütik által generált, a weboldalunk használatára vonatkozó információkat általában az Egyesült Államokban található YouTube szerverre továbbítják és ott tárolják. A YouTube adatvédelemmel kapcsolatos információk a következő linken találhatók: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ .

VIII. Hírlevél

Weboldalunkon lehetőség van ingyenes hírlevélre feliratkozni. Amikor feliratkozik a hírlevélre, a beviteli maszkban megadott adatokat továbbítjuk és feldolgozzuk (pl. kereszt- és vezetéknév, e-mail cím, cím). Ha egy mező nincs "kötelező" jelöléssel ellátva, akkor az információ nem kötelező. Ezenkívül a regisztráció során a regisztráció dátumát és időpontját is összegyűjtjük.

Az adatok feldolgozásához a regisztrációs folyamat során az Ön hozzájárulását kérjük, és hivatkozunk erre az adatvédelmi nyilatkozatra. A hírlevélre való feliratkozáshoz az úgynevezett kettős feliratkozási eljárást alkalmazzuk, azaz a feliratkozás csak akkor válik teljessé, ha Ön az e célból küldött megerősítő e-mailben található linkre kattintva megerősíti a feliratkozását. A megerősítés az Ön beleegyezésének minősül. Ha a megerősítés 100 napon belül nem érkezik meg, a regisztrációját automatikusan töröljük adatbázisunkból. Ez biztosítja, hogy senki más ne tudja Önt feliratkozni hírlevelünkre.

Az adatokat a hírlevél küldéséhez használjuk. A felhasználó e-mail címének összegyűjtése a hírlevél kézbesítésére szolgál. Az egyéb személyes adatok gyűjtése a regisztrációs folyamat során a szolgáltatásokkal vagy a használt e-mai címmel való visszaélés megakadályozását szolgálja.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó hírlevélre való feliratkozását követően a felhasználó hozzájárulása a hírlevélre való feliratkozáshoz, A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján.

Az adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség a gyűjtés céljának eléréséhez. A felhasználó e-mail címét tehát mindaddig tároljuk, amíg a hírlevélre való feliratkozás aktív.

A hírlevélre való feliratkozást az érintett felhasználó bármikor lemondhatja. Erre a célra minden hírlevélben található egy megfelelő link. Ez egyben visszavonja a feliratkozási folyamat során gyűjtött személyes adatok tárolásához való hozzájárulást is.

1. A hírlevélre adott reakciók nyomon követése az Inxmail hírlevélküldő rendszerben

A nyomon követés az Inxmail Professionalben a címzettek viselkedésének nyomon követését vagy elmentését jelenti. Az Inxmail Professional üzemeltetője az Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg ("Inxmail") üzemelteti. A címzettek viselkedése az Ön címzettjeinek következő három tevékenységére vonatkozik:

 • Hírlevél megnyitása
 • Szöveges és képi linkekre kattintás
 • Képek letöltése e-mail programban

Személyhez kapcsolódó nyomon követés (Unique-Count-tracking)

Amikor a címzett megnyitja a hírlevelet, rákattint egy linkre vagy letölti a képeket az e-mail programjában, az Inxmail Professional regisztrálhatja és elmentheti. A címzettek ezen műveleteit az Inxmail Professional címzettreakcióknak nevezi. Az Inxmail Professional segítségével a címzettek reakciói alapján létrehozható a címzettek érdeklődési profilja. Így például megállapítható, hogy mely címzettek kattintottak bizonyos linkekre. Ezen kattintások alapján célcsoportok alakíthatók ki, és a címzetteknek további, az érdeklődési körükre szabott információkat lehet küldeni.

A hírlevélre való feliratkozáskor Ön hozzájárulhat ahhoz, hogy felhasználói magatartását személyes alapon nyomon kövessük a hírlevélre való feliratkozáskor, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja értelmében az alábbiak szerint.

"Igen, ezennel megerősítem, hogy a ProMinent Magyarország Kft. rögzítheti és értékelheti a személyes felhasználói viselkedésemet a hírlevélben annak érdekében, hogy a tartalmat jobban a személyes érdeklődési körömhöz igazítsa. Hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom a hírlevélben található linken keresztül."

A tematikus hírlevelek tartalmának optimalizálása érdekében összehasonlítjuk a különböző levelek megnyitási arányát és a címzettek reakcióit. A tárolt személyes adatokat azonnal töröljük a rendszerből, ha a címzett leiratkozik a hírlevélről.

IX. Kapcsolatfelvételi űrlap és e-mail kapcsolat

Weboldalunkon különböző kapcsolatfelvételi űrlapok találhatók, amelyek elektronikus kapcsolatfelvételre használhatók. Ha a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, akkor a beviteli maszkban megadott adatokat továbbítjuk és feldolgozzuk (pl. kereszt- és vezetéknév, e-mail cím, cím, a szolgáltatási kérelemmel kapcsolatos rendszer adatai (beleértve a szolgáltatás típusát, a rendszer típusát, a rendszer helyét, iparágát, országát, nyelvét és üzenetét), a szemináriumi kérelem és a szükséges szállodafoglalás adatai, valamint visszaküldött áru esetén a termék és a termék használatának adatai). Termékkérdések, alkatrészkérdések, szervizkérdések és visszaküldött áruk esetében a felhasználó által megadott fájlmellékletek.

Ha egy mező nincs "kötelező" jelöléssel ellátva, akkor az információ nem kötelező.

Az üzenet küldésekor a dátum, az idő és az IP-cím is tárolásra kerül. Alternatívaként lehetőség van e-mailben is kapcsolatba lépni velünk. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatait tároljuk. Ebben az összefüggésben az adatokat nem adjuk át harmadik félnek. Az adatokat kizárólag a beszélgetés feldolgozására használjuk fel.

A beviteli maszkból származó személyes adatok feldolgozása kizárólag a kapcsolatfelvételi kérelem feldolgozását szolgálja. Az e-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén ez szintén szükséges jogos érdeknek minősül az adatok feldolgozásához az Art. GDPR 6. (1) lit. f) pontja alapján. Ha az e-mailes kapcsolatfelvétel célja szerződés megkötése, az Art. 6 bek. 1 lit. b GDPR a további feldolgozás jogalapjaként szolgál.

Ebben az összefüggésben az adatokat nem adjuk át harmadik félnek, de előfordulhat, hogy az Ön megkeresését feldolgozás céljából továbbítjuk a ProMinent illetékes vállalatának vagy a ProMinent illetékes értékesítési partnerének.

A küldési folyamat során feldolgozott egyéb személyes adatokat a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélések megelőzésére és informatikai rendszereink biztonságának biztosítására használjuk.

Az adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség a gyűjtés céljának eléréséhez, és az esetlegesen alkalmazandó jogi megőrzési időszakok lejártak.

Ha a felhasználó e-mailben kapcsolatba lép velünk, bármikor tiltakozhat személyes adatainak tárolása ellen. Ebben az esetben azonban a beszélgetés nem folytatható.

X. App Store linkek

Weboldalunk tartalmaz linkeket alkalmazásboltokba (pl. Google Play Store az Android rendszerhez vagy Apple App Store az iOS rendszerhez). Ezeket a szolgáltatásokat kizárólag harmadik felek üzemeltetik. Ha ezeket a linkeket követi, az információk továbbításra kerülhetnek ezekhez a szolgáltatókhoz. Ez csak akkor történik meg, ha az App Store gombok valamelyikére kattint. Az adatfeldolgozás célját és terjedelmét, valamint az Ön jogait és beállítási lehetőségeit az adott szolgáltató adatvédelmi szabályzatában találja:

XI. Remote Support (távoli támogatás) szolgáltatások

Távtámogatási szolgáltatásaink igénybevétele esetén az Ön személyes adatait (név, beosztás/beosztás, végzettség, cég (szerződő fél), telefonszám, e-mail cím) kezeljük annak érdekében, hogy munkáltatója vagy ügyfele a szerződésben foglalt megfelelő szolgálatásokat megkapja. Az Ön üzleti telefonszámát is használhatjuk az előzetes egyeztetéshez és a szükséges intézkedések megtételéhez. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk az Ön munkáltatója vagy ügyfele számára digitális karbantartási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéses kötelezettségek teljesítése. Ha Ön ügyfélként saját maga veszi igénybe távoli támogatási szolgáltatásainkat, a feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

Szükség esetén az azonos nevű amerikai szolgáltató „Help Lightning” szoftverét használjuk távoli támogatási szolgáltatások nyújtásához. Nem zárható ki, hogy az eszköz használata során személyes adatai (név, e-mail cím, video- és hangfelvételek) az USA-ba kerülnek. A Help Lightning azonban szerződéses kötelemmel az EU általános szerződéses kikötéseit fogadta el a ProMinent-el kötött szerződésében, így köteles biztosítani az adatvédelemnek megfelelő feldolgozást.

XII. Adatcímzettek / adattovábbítás harmadik országokba

Kezdetben csak a műszaki, kereskedelmi vagy szerviz támogatással foglalkozó alkalmazottaink ismerik az Ön személyes adatait.

Ezen túlmenően, adott esetben, bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez külső szolgáltatókat bízunk meg. Amennyiben ezek a szolgáltatók megkapják az Ön személyes adatait, ezen adatainak kezelése során szigorúan betartják utasításainkat. A személyes adatokat különösen a következő szolgáltatói kategóriákkal osztottuk meg:

 • IT-szolgáltatók, például weboldalunk adminisztrációja és tárhelyszolgáltatása részeként, vagy weboldal elemzése/mérés, beszállítókezelés, bejelentő jelentések
 • IT szolgáltatás és infrastruktúra,
 • IT-támogatás és karbantartás, beleértve a távoli támogatást is;
 • Az AktG 15. és azt követő cikkeinek megfelelően a ProMinent-el együttműködésben álló vállalatok, valamint értékesítési partnerek;
 • Ha Ön hozzájárulását adta, személyes adatait továbbítjuk a hozzájárulásban megnevezett címzetteknek.
 • Szolgáltatók az személyzeti ügyek támogatására

Személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Unión ("EU") és az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban, különösen az Amerikai Egyesült Államokban ("USA") lévő címzetteknek. Ha – mint az USA esetében – ott az adatvédelem szintje nem felel meg az EU-n belüli adatvédelmi szintnek, akkor a DSGVO 46. cikke értelmében megfelelő garanciákat biztosítunk. Ez magában foglalhatja az EU-bizottság általános szerződési záradékainak elfogadását, valamint a megfelelő szintű adatvédelem biztosításához szükséges további intézkedéseket. Egyedi esetekben a harmadik országokba történő továbbítást az adattovábbításhoz való hozzájárulásától tesszük függővé a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének 1. mondata értelmében.

XIII. Az érintettek jogai

Az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg Önt:

 • Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a GDPR 7. cikk (3) bekezdésének megfelelően. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a jövőben nem folytathatjuk tovább a hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozást;
 • a GDPR 15. cikkének megfelelően a tájékoztatáshoz való jog;
 • a GDPR 16. és 17. cikke szerinti helyesbítéshez vagy törléshez való jog;
 • a GDPR 18. cikke szerint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a GDPR 20. cikke szerint az adatok hordozhatóságához való jog;
 • a GDPR 77. cikke értelmében jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál az Ön személyes adatainak általunk történő feldolgozásával kapcsolatban. Magyarországon az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055-Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1363-Budapest, Pf. 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu )

XIV. Tiltakozás

Amennyiben az Ön személyes adatait jogos érdekre hivatkozással kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen GDPR 21. cikke alapján. Ha élni kíván e jogával, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a II. pontban megadott elérhetőségeken, vagy küldjön e-mailt a prominent@prominent.hu e-mail címre!

XV. Az adatvédelmi politika módosítása

Időről időre frissítjük ezt az Adatvédelmi szabályzatot. Eltérő rendelkezés hiányában az ilyen módosítások azonnal hatályba lépnek. Érdemes időről időre áttanulmányoznia ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy tájékozódjon arról, hogyan védjük az Ön adatait és hogyan fejlesztjük folyamatosan weboldalunk tartalmát.

augusztus 2023

ProMinent hírlevél - a legfrissebb hírek, személyre szabottan az Ön számára! Iratkozzon fel most